Edukacije i konferencije

Ovdje možete pronaći popis trenutno otvorenih edukacija i konferencija u organizaciji Hrabrog telefona te preporuke za edukacije i konferencije drugih udruga i institucija. Dostupan je i opis edukacija i radionica edukacijskog tima Hrabrog telefona koje se kreiraju se prema potrebama naručitelja, odnosno prilagođavaju onima kojima su namijenjene.

Trenutno otvorene konferencije i edukacije

Popis trenutno otvorenih konferencija i edukacija Hrabrog telefona te preporuke za edukacije i konferencije drugih udruga i institucija.

Hrabri telefon
Konferencija

Sigurno djetinjstvo: prevencija nasilja od predškolske dobi

17. svibnja 2018. • Kongresni centar FORUM Zagreb, Radnička cesta 50

Ova internacionalna konferencija namijenjena je odgajateljima i stručnjacima koji rade u dječjim vrtićima, ali i drugim zainteresiranim stručnjacima uključenim u zaštitu djece od nasilja. Konferencija se održava u sklopu projekta Od politike do stvarnosti – promjena stavova i praksi od tjelesnog kažnjavanja do mjera za zaštitu djece.

Saznajte više

Ponuda edukacija Hrabrog telefona

Ovdje se nalazi popis edukacija, predavanja i radionica koje na zahtjev održava edukacijski tim Hrabrog telefona. Edukacije nisu otvorene već se mogu organizirati u zainteresiranim institucijama. Edukacije se kreiraju prema potrebama naručitelja, odnosno prilagođavaju onima kojima su namijenjene.