Predavanja

Ova internetska predavanja namijenjena su odgajateljima i stručnim suradnicima koji rade u dječjim vrtićima. Svaka tema obuhvaća jedno ili više kraćih predavanja, nakon kojih možete riješiti kviz kako biste provjerili usvojeno znanje. 

Rad institucija za zaštitu djece

Rad institucija za zaštitu djece

O temi

U rad s roditeljima i djecom uključeno je više institucija, više stručnjaka koji nose različite uloge kako bi omogućili razvoj u najboljem interesu djeteta. Tema je usmjerena na istraživanje načina rada i pojedinosti uloga koje nose razne institucije.

Ciljana skupina

Odgajatelji, Stručnjaci

Rezultatom većim od 80% ostvarujete pravo na preuzimanje potvrde na temu Rad institucija za zaštitu djece.

Moja potvrda

Prijavite se za pregled potvrda.

Morate se prijaviti da biste gledali predavanja.

1. Uloga institucija i stručnjaka iz područja zaštite djece

Ponekad se u svom radu možemo susresti s ponašanjem roditelja ili djeteta koje nas zabrinjava, i možemo se pitati koje korake trebamo poduzeti da bismo zaštitili djetetovu dobrobit. Važno je upoznati se s različitostima institucija koje djeluju u području zaštite djece kako bismo mogli ispravno odabrati što učiniti te kako bismo mogli obitelj i dijete upoznati s mogućim koracima.

Trajanje:

18:02 min

Ciljevi:

 • razlikovati i prepoznati različite institucije koje djeluju u području zaštite djece
 • razumjeti ulogu različitih institucija za zaštitu djece
 • prepoznati odgovornosti pojedinih stručnjaka koji rade s djecom
 • razumjeti metode rada i procedure koje prolazi dijete unutar sustava zaštite djece.

I roditeljima treba podrška

I roditeljima treba podrška

O temi

Rad s djecom uvijek uključuje i rad s roditeljima stoga je tema usmjerena na prepoznavanje neprimjerenih odgojnih postupaka te poticanje onih roditeljskih ponašanja koja podržavaju najbolji interes djeteta i tako potiču njegov optimalan rast i razvoj.

Ciljana skupina

Odgajatelji, Stručnjaci

Rezultatom većim od 80% ostvarujete pravo na preuzimanje potvrde na temu I roditeljima treba podrška.

Moja potvrda

Prijavite se za pregled potvrda.

Morate se prijaviti da biste gledali predavanja.

1. Tjelesno kažnjavanje

Jeste li se u svom radu susreli s roditeljima koji smatraju da djeca bez tjelesnog kažnjavanja ne mogu naučiti razlikovati dobro od lošeg? U ulozi stručnjaka koji rade s djecom i svakodnevno dolaze u kontakt s roditeljima vrijedan ste izvor informacija i podrške. Zato je važno da ste vi upoznati s posljedicama tjelesnog kažnjavanja i mitovima o tjelesnom kažnjavanju te da roditelje upoznate s odgojnim metodama koje odgovaraju potrebama djeteta i koje pozitivno djeluju na njegov razvoj.

Trajanje:

16.58 min

Ciljevi:

 • razumjeti definiciju tjelesnog kažnjavanja
 • upoznati zakonske okvire u Republici Hrvatskoj vezane uz tjelesno kažnjavanje
 • prepoznati učestalost tjelesnog kažnjavanja u Hrvatskoj
 • razumjeti neke od mitova o tjelesnom kažnjavanju
 • prepoznati posljedice tjelesnog kažnjavanja u djetinjstvu i odrasloj dobi
 • prepoznati osjećaje i misli roditelja kao uzroka u korištenju neprimjerenih odgojnih metoda.

Morate se prijaviti da biste gledali predavanja.

2. Podrška pozitivnom roditeljstvu

U svrhu osiguravanja dobrobiti djece važna je uspješna suradnja s roditeljima. Roditeljima su potrebni podrška i razumijevanje, osiguravanje informacija i poštovanje, te je s njima važno razvijati partnerski odnos. Da bi se to moglo ostvariti, važno je da znate prepoznati roditeljska ponašanja koja se temelje na najboljem interesu djeteta.

Trajanje:

12.47 min

Ciljevi:

 • razumjeti definiciju pozitivnog roditeljstva
 • razumjeti četiri stupa roditeljstva
 • prepoznati potrebe djeteta
 • razumjeti ulogu stručnjaka u podršci pozitivnom roditeljstvu.

Dječja prava i odgovornosti

Dječja prava i odgovornosti

O temi

Odgovornost za poštivanje dječjih prava nose institucije zemlje, ali prije svega roditelji i djeca u svojoj svakodnevici. Roditelji i stručnjaci koji rade s djecom trebali bi se što bolje upoznati s pravima djeteta te ih naučiti kako brigom za vlastita prava poštivati svoje vršnjake, ali i odrasle članove društva.

Ciljana skupina

Odgajatelji, Stručnjaci

Rezultatom većim od 80% ostvarujete pravo na preuzimanje potvrde na temu Dječja prava i odgovornosti.

Moja potvrda

Prijavite se za pregled potvrda.

Morate se prijaviti da biste gledali predavanja.

1. Dječja prava i odgovornosti

U suvremenom društvu dijete je prepoznato kao nositelj ljudskih prava te je uloga odraslih da ga poučavaju o njegovim pravima i potiču odgovornosti. Da biste to mogli, važno je da ste i vi upoznati s djetetovim pravima i načinima poticanja njegovih prava i odgovornosti.

Trajanje:

10.28 min

Ciljevi:

 • prepoznati razliku između želje i potrebe
 • znati osnovnu podjelu dječjih prava
 • razumjeti djetetove odgovornosti koje proizlaze iz djetetovih prava
 • upoznati se s nekim načinima poticanja djetetovih prava i odgovornosti
 • razumjeti odgovornost i prava roditelja
 • razumjeti ulogu odraslih u zaštiti dječjih prava.

Zlostavljanje djece

Zlostavljanje djece

O temi

Velik broj djece u Hrvatskoj i svijetu i dalje izložen različitim oblicima zlostavljanja. Stoga je važno da stručnjaci koji rade s djecom znaju prepoznati znakove zlostavljanje te pravilno reagirati u situacijama kada sumnjaju da se ono događa.

Ciljana skupina

Odgajatelji, Stručnjaci

Rezultatom većim od 80% ostvarujete pravo na preuzimanje potvrde na temu Zlostavljanje djece.

Moja potvrda

Prijavite se za pregled potvrda.

Morate se prijaviti da biste gledali predavanja.

1. Zlostavljanje djece

Istraživanja pokazuju da je velik broj djece u Hrvatskoj i svijetu i dalje izložen različitim oblicima zlostavljanja. Zlostavljanje predstavlja traumatski događaj te u ekstremnim slučajevima može dovesti i do smrtnog ishoda. Stoga je izuzetno važno da stručnjaci koji rade s djecom znaju prepoznati znakove zlostavljanja i da interveniraju kada se ono dogodi.

Trajanje:

14:02 min

Ciljevi:

 • razumjeti definiciju i zakonske okvire u Republici Hrvatskoj vezane uz zlostavljanje djece
 • prepoznati učestalost zlostavljanja u Hrvatskoj
 • razlikovati oblike zlostavljanja i njihovu pojavnost
 • prepoznati posljedice zlostavljanja u djetinjstvu i odrasloj dobi.

Morate se prijaviti da biste gledali predavanja.

2. Znakovi zlostavljanja i razgovor s djetetom

Tijekom svog profesionalnog, ali i osobnog života stručnjaci se mogu susresti s djetetom koje je doživjelo zlostavljanje. Poznavajući znakove različitih vrsta zlostavljanja trebalo bi ih prepoznati što ranije te reagirati i osigurati da dijete na vrijeme dobije pomoć. Ovo će Vam predavanje pomoći da reagirate u djetetovu najboljem interesu, djelujući odgovorno u skladu sa svojom profesionalnom ulogom.

Trajanje:

17:13 min

Ciljevi:

 • razlikovati načine na koje stručnjaci saznaju o zlostavljanju
 • opisati znakove zlostavljanja
 • identificirati najčešće dileme prilikom djetetova povjeravanja o zlostavljanju
 • razlikovati poželjne i nepoželjne reakcije kada se djeca povjere.