Siguran vrtić
Što sve činite kako biste djecu uspješnije zaštili od nasilja?

Ovaj alat namijenjen je samoevaluciji dječjih vrtića i pruža povratnu informaciju o tome što mogu učiniti kako bi djeca bila sigurna i zaštićena.
Upute:

Siguran vrtić je alat koji dječjim vrtićima omogućuje samoprocjenu stupnja zaštite djece od nasilja. Temelji se na pokazateljima koji su usmjereni na prevenciju i zaštitu djece od svih oblika nasilja. Namijenjen je stručnjacima koji rade s djecom u dječjim vrtićima ili su odgovorni za upravljanje ustanovom (odgajatelji, stručni suradnici, ravnatelji).

Pokazatelji sigurnosti obuhvaćaju četiri segmenta:

  1. dokumentacija
  2. zaposlenici
  3. roditelji
  4. djeca

Na temelju rezultata, Siguran vrtić osigurava:

  1. povratnu informaciju o stupnju zaštite djece od nasilja u dječjem vrtiću po pojedinim segmentima (dokumentacija, zaposlenici, roditelji, djeca)
  2. povratnu informaciju o važnosti pojedinih pokazatelja koji u vrtiću nisu zadovoljeni ili su djelomično zadovoljeni
  3. uvid registriranim korisnicima u ponudu materijala na e-platformi Sigurno djetinjstvo koji pomažu u zadovoljavanju pojedinih pokazatelja ili njihovom razumijevanju.

Ispunjavanje upitnika i rezultati obrade namijenjeni su isključivo samoevaluaciji.

Budući da se rezultati mogu razlikovati s obzirom na poziciju djelatnika u vrtiću, preporučuje se da svi djelatnici vrtićkog tima istovremeno ispunjavaju upitnik. Rezultati pojedinog upitnika pohranjuju se isključivo na razini grupe. Korištenje ovog alata je anonimno, što znači da nigdje nećete morati upisati naziv vrtića ili osobne podatke.

Za svaki pokazatelj možete odabrati opciju DA, NE ili DJELOMIČNO. Važno je da na pitanja odgovarate iskreno kako biste dobili što kvalitetniju povratnu informaciju o tome što se sve može učiniti da bi Vaš vrtić bio još sigurnije okruženje za djecu.