Što se događa u odgoju u današnje vrijeme? Video udruge Igra i Jasenke Pregrad
05. listopada 2018.

Igra je nevladina organizacija registrirana 1999. s vizijom društva u kojem svaki pojedinac poznaje, koristi i razvija svoje potencijale, aktivno i produktivno sudjeluje u životu zajednice za vlastitu i zajedničku dobrobit te osobno zadovoljstvo. Svoj rad usmjerava ka razvoju usluga i aktivnosti rada s direktnim korisnicima (djecom, mladima, obiteljima), rada na osnaživanju stručnjaka, aktivnostima senzibilizacije i istraživačko-zagovaračkim aktivnostima.

Program MENTALNOG ZDRAVLJA prvi je cjelokupan program usmjeren na razvoj mentalnog zdravlja građana u Hrvatskoj razvijen od strane nevladine organizacije. Mentalno zdravlje sastavni je dio cjelokupnog zdravlja pojedinca iako se o očuvanju mentalnog zdravlja redovne populacije rijetko govori. Kroz program mentalnog zdravlja udruga je fokusirana na:

• zaštitu, očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja u lokalnoj zajednici kroz direktan rad s korisnicima

• povećanje kompetencija stručnjaka društveno-humanističkog usmjerenja u direktnom radu s korisnicima

• senzibilizaciju i osvještavanje javnosti o temama i postojećim izazovima unutar područja mentalnog zdravlja

• zagovaračke procese koji utječu na kreiranje politika kako bi se očuvanje mentalnog zdravlja istaknulo kao značajno i potrebno područje

Unutar programa mentalnog zdravlja djeluje savjetovalište Igra u kojem rade savjetovatelji, stručnjaci društveno-humanističkog usmjerenja educirani u nekom od psihoterapijskih pravaca. Usluge savjetovanja usmjerene su na dugotrajnu i kontinuiranu podršku korisnicima kako bi se efikasno odgovorilo na njihove potrebe i utjecao na zaštitu, očuvanje i unaprjeđivanje mentalnog zdravlja pojedinaca i obitelji, što posljedično dovodi i do poboljšanja aktivnog sudjelovanja u društvu. Jesenka Pregrad, psihologinja, psihoterapeutkinja i supervizorica, dijeljenjem vlastitog znanja, vremena i osobnih priča omogućuje da san udruge Igra zaživi.