O Sigurnom djetinjstvu

E – platforma Sigurno djetinjstvo osmišljena je u svrhu učenja i usavršavanja stručnjaka koji rade s djecom rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima, ali i u ostalim institucijama koje imaju ulogu u zaštiti djece od nasilja.

Platforma je dio projekta Od politike do stvarnosti – promjena stavova i praksi od tjelesnog kažnjavanja do mjera za zaštitu djece koji udruga Hrabri telefon provodi u suradnji s organizacijama Centar Dardedze i Empowering Children Foundation.

Cilj  platforme je educirati stručnjake o zaštiti djece od svih oblika nasilja i omogućiti im procjenu stupnja zaštite djece od svih oblika nasilja u dječjim vrtićima.

Korištenje platforme je besplatno, no za pristup pojedinim sadržajima potrebno se prijaviti.

Edukativni materijali na platformi usmjereni su na sljedeća područja:

  • dječja prava
  • zlostavljanje djece
  • pozitivno roditeljstvo.

Na platformi možete pronaći sljedeće kategorije:

KNJIŽNICA – U ovoj se internetskoj knjižnici nalazi velik izbor materijala na hrvatskom jeziku koji su usmjereni na zaštitu djece od svih oblika nasilja. Materijale možete prolistati ili ih preuzeti na računalo i naučiti nešto novo.

PREDAVANJA – Ova internetska predavanja namijenjena su odgajateljima i stručnim suradnicima koji rade u dječjim vrtićima. Svaka tema obuhvaća jedno ili više kraćih predavanja, nakon kojih možete riješiti kviz kako biste provjerili usvojeno znanje.

MATERIJALI ZA RAD S DJECOM I RODITELJIMA – U ovoj kategoriji možete naći različite materijale Hrabrog telefona koji su namijenjeni djeci i roditeljima – radne listove, brošure i primjere aktivnosti za rad s djecom.

EDUKACIJE I KONFERENCIJE – Ovdje se nalazi popis edukacija Hrabrog telefona kao i informacije o trenutno otvorenim edukacijama i konferencijama Hrabrog telefona i drugih udruga i institucija koje su usmjerene na zaštitu djece od svih oblika nasilja.

SIGURAN VRTIĆ – Siguran vrtić je alat koji dječjim vrtićima omogućuje procjenu stupnja sigurnosti i zaštite djece od nasilja u vrtiću. Temelji se na pokazateljima sigurnosti koji su usmjereni na prevenciju i zaštitu djece od svih oblika nasilja.

PODIJELITE MATERIJALE – Ako imate korisne materijale o zaštiti djece od nasilja koji su namijenjeni djeci, roditeljima i stručnjacima i koje želite podijeliti s kolegama, rado ćemo to mi učiniti putem naše platforme.

 

Sadržaj platforme je isključivo odgovornost Hrabrog telefona i ne može se smatrati odrazom stajališta Europske komisije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Za sva dodatna pitanja i informacije o platformi možete nas kontaktirati putem e-maila sigurnodjetinjstvo@hrabritelefon.hr