Uvjeti korištenja

Korištenjem internet sjedišta www.sigurnodjetinjstvo.hr, točnije platforme Sigurno djetinjstvo (u daljnjem tekstu Platforma),  primjenjuju se ovdje navedena pravila i opći uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni u Republici Hrvatskoj.

Platforma je namijenjena edukaciji stručnjaka koji rade s djecom predškolske dobi u dječjim vrtićima i ostalim zainteresiranim stručnjacima koji žele naučiti više o zaštiti djece od nasilja u Hrvatskoj.

Zaštita autorskih prava

Sadržaj na Platformi zaštićen je autorskim pravima. Korištenjem sadržaja Platforme korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja. Neovlašteno korištenje i distribuiranje bilo kojeg dijela dokumenata, bez dozvole autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Vlasništvo sadržaja Platforme

Sadržaj koji se nalazi na Platformi u vlasništvu je Hrabrog telefona te se ni u kakvom obliku ne smije reproducirati, distribuirati ili koristiti na način koji nije definiran ovim uvjetima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava.

Platforma sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih web stranica kreiranih od strane trećih osoba, koje će se, kada je to moguće, kao takve označavati.

Rizici

Korištenjem sadržaja Platforme, korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem sadržaja. Hrabri telefon se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Platforme.

Sadržaj platforme je isključivo odgovornost Hrabrog telefona i ne može se smatrati odrazom stajališta Europske komisije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.